هدف این دسته از آزمون‌های تیزبام، آماده‌سازی دانش‌آموزان پایه ششم برای شرکت در آزمون ورودی مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) می‌باشد. آزمون ورودی مدارس تیزهوشان هر ساله در پایه ششم و نهم به صورت کشوری و به منظور شناسایی دانش‌آموزان مستعد توسط سمپاد برگزار می‌گردد. دانش‌آموزانی که موفق به کسب نمره‌ی قبولی در این آزمون شوند، مجوز تحصیل در مدارس سمپاد را بدست می‌آورند. مدارس سمپاد از کیفیت آموزشی ویژه‌ای برخوردار بوده و هر ساله پذیرای دانش‌آموزان نخبه کشوران می‌باشند.